AKTYWNE SOBOTY

DOOKOŁA ŚWIATA: PODRÓŻE
animacje edukacyjno-kulturowe z dziedziny geografii, gdzie za pomocą metod pedagogiki zabawy i twórczości dzieci poznają ciekawostki, zwyczaje, tradycje i kulturę charakterystyczną dla danego kraju i jego ich mieszkańców.

DOOKOŁA ŚWIATA: HISTORIE
animacje edukacyjno-kulturowe z zakresu wiedzy o świecie, gdzie za pomocą metod pedagogiki zabawy i twórczości dzieci zgłębiają temat zainspirowany konkretną datą z kalendarza. 

DOOKOŁA ŚWIATA: STO LAT TEMU NA WSI 
animacje edukacyjno-kulturowe z wykorzystaniem dramy oraz pedagogiki teatru o tradycjach polskiej wsi i ich pochodzeniu, z użyciem oryginalnych rekwizytów pochodzących sprzed ponad stu lat (w zależności od tematu), nauczyciele prowadzą zajęcia w strojach ludowych (dzieci mogą przymierzyć) 

Każde spotkanie to także:

 • ćwiczenia małej motoryki – dzieci wykonują samodzielnie (a później zabierają do domu) tematyczną pamiątkę z zajęć
 • spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty studyjne,
 • smaki, zapachy, degustacje i kulinarne wariacje,
 • jeśli pogoda (i temat) sprzyja – część zajęć realizujemy na świeżym powietrzu (np. w Parku Ludowym)
 • psychowsparcie i rozwój poczucia własnej wartości, sprawczości, pewności siebie, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi na kanwie naturalnych sytuacji zachodzących na bieżąco w procesie grupowym,
 • profesjonalni nauczyciele EDUTIM (przygotowanie pedagogiczne/psychologiczne, szkolenia i superwizje w koncepcji dobrej relacji prowadzone przez Annę Malec),
 • przed/po zajęciach: mnóstwo dobrej zabawy w naszej Bawialni 
 • dla Rodziców, po każdych zajęciach możliwość uzyskania indywidualnej informacji o dziecku, jego mocnych stronach oraz obszarach wymagających wsparcia.

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

Cena zajęć: uzależniona jest od typu i godzin – sprawdź klikając w konkretny temat 🙂

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 6-10 lat (z możliwością indywidualnych ustaleń)

Maksymalna liczba dzieci: 12

Standardy pracy w Naszym Miejscu dla Dzieci:

 • zasada bezpiecznej relacji: Nauczyciel obecny z dziećmi przez cały dzień,
 • zasada czterech oczu: w każdym czasie w Bawialni przebywa co najmniej dwóch opiekunów,
 • zasada specjalizacji: poszczególne elementy zajęć prowadzą nauczyciele z pasją,
 • zasada partnerstwa w godności: każdy człowiek jest sobie równy w godności, niezależnie od wieku, płci, zasobności w dobra materialne, stanu zdrowia, pochodzenia, narodowości, wyznawanej religii itp.
 • każdy nauczyciel/wolontariusz realizujący nasze zajęcia:
  • posiada kwalifikacje wychowawcy, 
  • ubezpieczanie OC, 
  • zaświadczenie niekaralności, 
  • aktualną książeczkę SANEPID, 
  • jest sprawdzony w rejestrze sprawców czynów na tle seksualnym 
  • pozytywnie przeszedł proces rekrutacyjny prowadzony przez Annę Malec

Nasza misja: uczyć i prowadzić do dorosłości w dobrej relacji

Więcej: Wasze Dzieci wrócą do domu bogate w wiedzę i doświadczenia kształtujące kompetencje, radosne, zmęczone 😊 i… mocniejsze wewnętrznie. Stwarzamy okazje do doświadczeń w relacjach grupowych, konstruujemy sytuacje akcentujące mocne strony, dostrzegamy talenty, rozbudzamy pasje, wspieramy asertywną empatię, odwagę i umiejętności radzenia sobie z trudnym. Współpracujemy z Wami Rodzice i dajemy informacje zwrotne. Czas z nami to dobry czas ❤️

Miejsce: Nasze Miejsce dla Dzieci, al. J. Piłsudskiego 16, Lublin

Więcej informacji i zapisy:
☎️ 799 108 787
📧 kontakt@edutim.pl

Organizatorzy: 


Dokumenty:

REGULAMIN BAWIALNI EDUKACYJNEJ NASZE MIEJSCE DLA DZIECI
REGULAMIN ZAJĘĆ DOOKOŁA ŚWIATA
KARTA ZGŁOSZENIOWA ZAJĘĆ DOOKOŁA ŚWIATA