O miejscu

Nasze Miejsce dla Dzieci to bawialnia edukacyjna, prowadzona przez Fundację Rozwiń Skrzydła i EDUTIM przy al. J. Piłsudskiego 16 w Lublinie. Powstała w styczniu 2024 roku z inicjatywy Anny Malec, jako efekt wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także rodzicami oraz wychowawcami. Jak sama nazwa wskazuje – jest to miejsce autorskie, „nasze”, tworzone pod kierownictwem Pani Ani przez Zespół Fundacji Rozwiń Skrzydła oraz EDUTIMu, pracujący w koncepcji dobrej relacji.

Nasze standardy:

 • zasada bezpiecznej relacji: Nauczyciel obecny z dziećmi przez cały dzień;
 • zasada czterech oczu: w każdym czasie w Bawialni przebywa co najmniej dwóch opiekunów;
 • zasada specjalizacji: poszczególne elementy zajęć prowadzą nauczyciele z pasją;
 • zasada partnerstwa w godności: każdy człowiek jest sobie równy w godności, niezależnie od wieku, płci, zasobności w dobra materialne, stanu zdrowia, pochodzenia, narodowości, wyznawanej religii itp.;
 • każdy nauczyciel/wolontariusz realizujący nasze zajęcia:
  • posiada kwalifikacje wychowawcy, 
  • ubezpieczanie OC, 
  • zaświadczenie niekaralności, 
  • aktualną książeczkę SANEPID, 
  • jest sprawdzony w rejestrze sprawców czynów na tle seksualnym,
  • pozytywnie przeszedł proces rekrutacyjny prowadzony przez Annę Malec.

Nasza misja: uczyć i prowadzić do dorosłości w dobrej relacji

Wasze Dzieci wrócą do domu bogate w wiedzę i doświadczenia kształtujące kompetencje, radosne, zmęczone 😊 i… mocniejsze wewnętrznie. Stwarzamy okazje do doświadczeń w relacjach grupowych, konstruujemy sytuacje akcentujące mocne strony, dostrzegamy talenty, rozbudzamy pasje, wspieramy asertywną empatię, odwagę i umiejętności radzenia sobie z trudnym. Współpracujemy z Wami Rodzice i dajemy informacje zwrotne. Czas z nami to dobry czas ❤️

Organizatorzy: